Cégstratégia kialakítás, Megvalósítás

Kiknek ajánljuk?

  • Mindazon vállalkozásoknak, melyek nem rendelkeznek elfogadott stratégiával, üzleti tervvel vagy meglévő stratégiájukat módosítani akarják és/vagy problémáik vannak a megvalósítással.

A termék főbb tartalmi elemei:

Stratégia készítés és implementáció

  • Kiinduló információként a tulajdonosi elvárásokat, a piaci viszonyokat, a szabályozási szempontokat és, amennyiben létezik, a vállalati jövőképet vesszük figyelembe
  • Egy, az aktuális állapotot tükröző diagnózisra alapozva határozzuk meg a vállalat TOP menedzsmentjével közösen a főbb stratégiai irányokat úgy, hogy messzemenőkig figyelembe vesszük a meghatározó „érintett” (tulajdonosok, vevők, munkatársak) véleményét, elvárásait
  • Az elkészült stratégia nemcsak az össz-vállalati, hanem az üzleti egységenkénti és a funkcionális stratégiákat, stratégia célokat is tartalmazza
  • Az elfogadott stratégiát a cég legfőbb programjaként kezelve a szokásos projektmenedzsment technikák (Implementációs terv – Steering Committee – Project Team – alprojectek – feladatmenedzsment – jelentési rendszer – kommunikációs rendszer – munkatárs fejlesztés – érdekeltségi rendszer, stb.) alkalmazásával valósítjuk meg, időről-időre történő visszaméréssel

Üzleti tervezés és végrehajtás

  • A tervezés során figyelembe vesszük a gazdasági-, piaci- és szabályozói környezetet, a tulajdonosi valamint a stratégiai elvárásokat, célokat és az előző évek gazdálkodási jellemzőit, tényadatait
  • A cég képviselőivel közösen meghatározzuk a tárgyidőszaki termék és/vagy szolgáltatás portfóliót, elkészítjük az árbevételi-, volumen-, marketing- és értékesítési terveket, működési modellt,
  • Fentiekkel összhangban kialakítjuk az egyéb funkcionális terveket (termék/szolgáltatás előállítási-, beruházási-, létszám-, költség-, stb. tervek)
  • Az eredményterv kialakítása a pénzügyi tervfejezet részeként jelenik meg, melynek szerves része a Kulcs Teljesítmény Indikátorok (KPI) táblázat, mely segít az elfogadott Üzleti Terv végrehajtásának időszaki (pl. havi) követésében (terv-tény összehasonlítás)
  • A cég menedzsmentje az így elkészített Üzleti Tervet úgy nyújtja be a tulajdonos(ok)-nak elfogadásra, hogy annak részeként a részletes „Végrehajtási terv” is elfogadásra kerüljön (feladat, felelős, határidő, stb.)